FAQ

Snažíme sa, aby ste mali čo najrýchlejší a najjednoduchší proces rezervácie v našich táboroch. Na stránke https://www.ckelan.sk/detske-tabory/ si môžete vybrať z našej aktuálnej ponuky táborov. Následne je potrebné vyplniť registračný formulár s osobnými údajmi. Naši pracovníci vás následne budú kontaktovať.
Po vyplnení registračného formulára vám zašleme všetky potrebné dokumenty k táboru: Infolist o detskom tábore – o jednotlivých krokoch a pokynoch k pobytu Zmluvu o zájazde – vyplnenú a podpísanú poslať oskenovanú na náš e-mail Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – potvrdenie od obvodného detského lekára nie staršie ako 3 dni Poučenie a súhlas so spracovaní osobných údajov – na základe zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sme povinní vás požiadať o súhlas so spracovaním osobných údajov
Po vyplnení registračného formulára dostanete Infolist a Zmluvu o zájazde, kde bude uvedená výška zálohy, termín jej splatnosti a splatnosti doplatku, a variabilný symbol platby. Platby môžete vykonať prevodom, vkladom alebo poštovou poukážkou na náš účet. Zálohovú platbu vo výške 50% je potrebné uhradiť do 7 dní od potvrdenia rezervácie. Doplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 mesiac pred nástupom do tábora.
Vaším dokladom o úhrade je výpis z účtu alebo doklad o vklade na účet vystavený bankou. Na požiadanie vám vieme vystaviť doklad o zaplatení a absolvovaní tábora, ak chcete využiť príspevok na rekreáciu u vášho zamestnávateľa.
Podmienky odstúpenia od zmluvy o zájazde sú uvedené vo všeobecných zmluvných podmienkach, v rámci zachovania dobrých vzťahov s našimi zákazníkmi sa jednotlivé zmeny snažíme vyriešiť v osobnej komunikácii.
O deti v tábore sa starajú skúsení táboroví pracovníci, ktorých vyberáme na základe konkurzov na PdF a FF PU, resp. sú to mladí pedagógovia z praxe, veselí, zodpovední a zanietení táborníci, ktorí prechádzajú školeniami a pohovormi so zástupcami CK ELÁN. O zdravotný stav sa starajú lekári, ktorí v plnej miere spĺňajú požiadavky Nariadenia Vlády SR č.526/2007 Z.z., o zotavovacích podujatiach.
Do každého tábora spolu s organizačnými pokynmi zasielame aj konkrétny zoznam vecí 7 dní pred nástupom. Neodporúčame deťom baliť cenné veci, nakoľko nie sú poistené. Čo sa týka vreckového, odporúčame zveriť deťom 20 – 30 € na prípadné výdavky ako spomienkové predmety, darčeky a nákupy počas výletov. V prípade malých detí je možné peniaze vložiť do obálky s menom a odovzdať vreckové do úschovy vedúcim tábora.
Chápeme aktuálny vývoj a nemôžeme nijakým spôsobom zasahovať do osobného majetku vašich detí. Veríme, že budú rešpektovať nariadenia vedúcich a počas programu a sprievodných aktivít odložia svoje mobilné telefóny bokom a sústredia svoju pozornosť na táborové aktivity.
Nechceme nijakým spôsobom obmedzovať alebo segregovať deti pre ich fyzický stav. Ak lekár a rodič po dôslednom zvážení usúdia, že dieťa je schopné tábor absolvovať, sme schopní po odbornej konzultácii zabezpečiť potrebný dozor. Platí aj pre deti so špeciálnou diétou, alebo alergiami.
Každý deň uverejňujeme fotografie a videá z tábora na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Môžete si tak s nimi vychutnať atmosféru a zážitky online.

Dôležité informácie

Zaujala vás naša ponuka alebo máte otázku?
Dajte nám o tom vedieť a my vám napíšeme všetky potrebné informácie!

Aktuality

Ako si vybrať letný detský tábor
30. júna 2021 Čviroslav S Elánom
Tábor Tábor
Zákon definuje detské pobytové tábory ako zájazdy, ktoré môžu organizovať výhradne cestovné kancelárie s platnou licenciou a poistením pre prípad inso...
Prečo prihlásiť deti do letného detského tábora ?
31. marca 2021 Čviroslav S Elánom
Tábor Tábor
Pri organizácii letného detského tábora Korzárland si dávame záležať na individuálnom prístupe a bohatému programu, ktorý opäť priniese úsmev a radosť...
Pozdrav od Čvira
11. novembra 2020 Čviroslav S Elánom
Tábor Blog Čviro
S tímom pre vás pripravujeme novinky, ktoré nielen postupne predstavíme, ale v budúcom roku ich prinesieme do táborov a škôl v prírode. Tešíme sa na v...
Príspevok na rekreáciu zamestnancov
31. augusta 2020 admin
Tábor Tag1
Od prvého januára 2019 vstupuje do platnosti novela zákona o podpore cestovného ruchu a jej nový inštitút  - príspevok na rekreáciu zamestnancov. V kr...

Chcete byť informovaný ako prvý ?

Nechajte nám váš e-mail a my vás budeme informovať o našich aktivitách

CESTOVNÁ KANCELÁRIA A UMELECKÁ AGENTÚRA ELÁN s.r.o.
Lesná 15
044 14 Čaňa

Mobil: 0903 607 705, 0915 808 020
Email: ckelan@ckelan.sk

IČO: 36 213 837
Registrácia: Okresný súd KE1, Vložka č. 13230/V.

Copyright (c) ckelan 2022. All rights reserved.

CESTOVNÁ KANCELÁRIA A UMELECKÁ AGENTÚRA ELÁN s.r.o.
Lesná 15
044 14 Čaňa

Mobil: 0903 607 705, 0915 808 020
Email: ckelan@ckelan.sk

IČO: 36 213 837
Registrácia: Okresný súd KE1, Vložka č. 13230/V.

Copyright (c) ckelan 2022. All rights reserved.