Príspevok na rekreáciu zamestnancov

NOVINKA

Od prvého januára 2019 vstupuje do platnosti novela zákona o podpore cestovného ruchu a jej nový inštitút  - príspevok na rekreáciu zamestnancov.

V krátkosti Vám prinášame zhrnutie, aké sú podmienky na získanie tohto nového benefitu a následne možnosti využitia.

Základnou podmienkou na získanie príspevku je byť zamestnaný na trvalý pracovný pomer v spoločnosti s viac ako 49 zamestnancami.
Ďalšou podmienkou je minimálne 24 mesiacov trvajúci pracovný pomer. V prípade, že zamestnanec tieto podmienky nespĺňa je rozhodnutie
o pridelení rekreačných poukazov na vôli zamestnávateľa. Na príspevok majú nárok aj zamestnanci verejnej a štátnej správy.
Príspevok na rekreáciu zamestnancov bol stanovený na 55 percent výšky oprávnených nákladov v maximálnej výške 275€ na zamestnanca.
U zamestnanca, ktorý má dohodnutý kratší pracovný čas sa maximálna čiastka príspevku zníži na základe dohodnutého pracovného času.
Zamestnanec má nárok uplatniť poukazy aj na rekreáciu manželky alebo dieťaťa v LETNOM DETSKOM TÁBORE.
Platnosť poukazov je vždy do konca kalendárneho roka. Uplatniť ich je možné len na Slovensku s podmienkou, že rekreácia musí trvať minimálne dve noci.

Ako postupovať?
Vyberiete si tábor, objednáte a po návrate dieťaťa z tábora predložíte zamestnávateľovi zmluvu s dokladom o zaplatení.
Zamestnávateľ Vám následne preplatí až 50% nákladov, do maximálnej sumy 275€.

S výberom vám radi poradíme a poskytneme bližšie informácie.

CESTOVNÁ KANCELÁRIA A UMELECKÁ AGENTÚRA ELÁN s.r.o.

Markušova 7

040 11 Košice - Západ


Mobil: 0918 411 066, 0903 607 537        
Email: ckelan@ckelan.sk

IČO: 36 213 837
Registrácia: Okresný súd KE1, Vložka č. 13230/V.

 

 

 

 

 

 

(C) CK Elán, všetky práva vyhradené

facebook