LETNÉ TÁBORY 2020 - HYGIENICKÉ OPATRENIA

HYGIENICKÉ OPATRENIA PRE LETNÉ TÁBORY 2020

Leto sa už blíži, epidemiologická situácia sa ukľudňuje, ale kedže zdravie a bezpečnosť vašich a počas táborov našich detí, je na prvom mieste, zodpovedne sa pripravujeme na dodržiavanie hygienických opatrení pre letné tábory.

Úrad verejného zdravotníctva SR (hygiena) dňa 3.6.2020 vydal usmernenie s podmienkami, ktoré je potrebné dodržiavať počas letných táborov.
Maximálny počet účastníkov v tábore, povinnosť nosiť rúška, organizovania spoločných aktivít, to všetko sa bude odvíjať od aktuálnej epidemiologickej situácie
a v nadväznosti na platné mimoriadne opatrenia, resp. uznesenia vlády.

Tak ako to bolo aj po minulé roky, zotavovacie podujatie - tábor musí byť vopred ohlásené a odsúhlasené hygienou, ktorá ešte pred začatím tábora preverí pripravenosť zariadenia na akciu.

Každý účastník musí mať "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" a "Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti" od lekára, ktoré odovzdáva pri nástupe do tábora.
Potvrdenie o bezinfekčnosti požadujeme samozrejme aj od vedúcich a zdravotníka. Po príchode prebehne ako zvyčajne vstupný zdravotný filter detí aj vedúcich, novinkou bude meranie teploty.

Počas pobytu bude zvýšený dôraz na hygienu všetkých účastníkov (umývanie rúk, použitie dezifencie, nosenie rúšok v prípade potreby, ...)

Tak ako vždy doteraz počas letných táborov aj naďalej bude prebiehať pravidelné upratovanie priestorov zariadenia kde sa tábor koná, s väčším dôrazom na stravovaciu časť a hygienické zariadenia a ich vybavenie (toaletným papierom, tečúcou pitnou eventuálne teplou vodou, mydlom v dávkovači, podľa možností jednorazovými utierkami).

Pre účastníkov letného tábora platí výnimka z povinného nosenia rúšok pri všetkých aktivitách vrámci lokality vyhradenej na konanie daného tábora, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.

Napriek tomu vás prosíme, aby ste pripravili pre vaše dieťa do tábora dostatočný počet rúšok a prípravok na dezinfekciu rúk s virucídnym účinkom (napr. mydlo v dávkovači).


Výlety a návštey verejne dostupných atrakcií (múzeá, galérie, kúpaliská atď.) sa budú organizovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine a podľa platných opatrení.
Počas celého pobytu sa budeme riadiť usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR.

Veríme, že nám už nič nezabráni užiť si spoločné nezabudnuteľné leto !!!

Tešíme sa na vás, kolektív CK Elán

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 3.6.2020:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf

Ak máte otázky:
VOLAJTE: 0918 411 066, 0903 607 537
PÍŠTE: ckelan@ckelan.sk alebo priamo na stránke cez objednávkový formulár pri zvolenom zájazde.

Aktualizováné 03.06.2020

CESTOVNÁ KANCELÁRIA A UMELECKÁ AGENTÚRA ELÁN s.r.o.

Markušova 7

040 11 Košice - Západ


Mobil: 0918 411 066, 0903 607 537, 0903 607 705        
Email: ckelan@ckelan.sk

IČO: 36 213 837
Registrácia: Okresný súd KE1, Vložka č. 13230/V.

 

 

 

 

 

 

(C) CK Elán, všetky práva vyhradené

facebook