Dôležité informácie

CK ELÁN  je podľa zákona poistená proti insolventnosti v Union poisťovňa, a.s.


Zmluvný vzťah medzi objednávateľom  (ďalej len rodič), príp. kolektívom na jednej strane a obstarávateľom (ďalej len CK) na druhej strane vzniká odovzdaním riadne vyplnenej a podpísanej Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluvy), resp. jej prijatím a potvrdením CK alebo potvrdením objednávky (pri kolektívoch). Všeobecné a záručné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných zmluvných podmienok.

Možnosti objednania zájazdu:

   A)  TELEFONICKY - 0918 411 066, 0903 607 537

   B)  E-MAILOMckelan@ckelan.sk alebo priamo na stránke cez objednávkový formulár pri zvolenom zájazde.

Po potvrdení voľného miesta Vám do 3 dní zašleme tlačivo záväznej prihlášky a ďalšie informácie k pobytu

V táboroch organizovaných CK Elán sa o deti starajú skúsení táboroví pracovníci a odborný zdravotnícky dozor

Pri delení do oddielov berieme do úvahy kamarátske a súrodenecké vzťahy, avšak  s  prihliadnutím na vek

Objednanie konkrétnej izby nie je možné

Špeciálne diéty (napr. vegetariánska strava, bezlepková strava,  atď)  podľa možností zariadenia

Cenné predmety deťom nedávajte (fotoaparát, mobil, zlato .. len na vlastnú zodpovednosť) – nie sú poistené

CESTOVNÁ KANCELÁRIA A UMELECKÁ AGENTÚRA ELÁN s.r.o.

Markušova 7

040 11 Košice - Západ


Mobil: 0918 411 066, 0903 607 537        
Email: ckelan@ckelan.sk

IČO: 36 213 837
Registrácia: Okresný súd KE1, Vložka č. 13230/V.

 

 

 

 

 

 

(C) CK Elán, všetky práva vyhradené

facebook