Aktuálne hygienické opatrenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou

Leto sa už blíži a epidemiologická situácia sa ukľudňuje. Zdravie a bezpečnosť vašich detí počas táborov je na prvom mieste. Zodpovedne sa pripravujeme na dodržiavanie aktuálnych hygienických opatrení pre letné tábory.

Úrad verejného zdravotníctva SR (hygiena) dňa 3.6.2020 vydal usmernenie s podmienkami, ktoré je potrebné dodržiavať počas letných táborov.

Maximálny počet účastníkov v tábore, povinnosť nosiť rúška, organizovania spoločných aktivít, to všetko sa bude odvíjať od aktuálnej epidemiologickej situácie a v nadväznosti na platné mimoriadne opatrenia, resp. uznesenia vlády.

Zotavovacie podujatie – tábor musí byť vopred ohlásené a odsúhlasené hygienou, ktorá ešte pred začatím tábora preverí pripravenosť zariadenia na akciu.

Každý účastník musí mať „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ a „Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti“ od lekára, ktoré odovzdáva pri nástupe do tábora. Potvrdenie o bezinfekčnosti požadujeme samozrejme aj od vedúcich a zdravotníka. Po príchode prebehne vstupný zdravotný filter detí aj vedúcich, novinkou bude meranie teploty.

Počas pobytu bude zvýšený dôraz na hygienu všetkých účastníkov (umývanie rúk, použitie dezinfekcie, nosenie rúšok v prípade potreby, …)


Počas letných táborov aj naďalej bude prebiehať pravidelné upratovanie priestorov zariadenia, s väčším dôrazom na stravovaciu časť a hygienické zariadenia a ich vybavenie (toaletným papierom, tečúcou pitnou, eventuálne teplou vodou, mydlom v dávkovači, podľa možností jednorazovými utierkami).

Pre účastníkov letného tábora platí výnimka z povinného nosenia rúšok pri všetkých aktivitách vrámci lokality vyhradenej na konanie daného tábora, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.

Napriek tomu vás prosíme, aby ste pripravili pre vaše dieťa do tábora dostatočný počet rúšok a prípravok na dezinfekciu rúk s virucídnym účinkom (napr. mydlo v dávkovači).


Výlety a návštevy verejne dostupných atrakcií (múzeá, galérie, kúpaliská atď.) sa budú organizovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine a podľa platných opatrení.
Počas celého pobytu sa budeme riadiť usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR.

Veríme, že nám už nič nezabráni užiť si spoločné nezabudnuteľné leto !!!

Tešíme sa na vás, kolektív CK Elán

Aktuálna ponuka letných detských táborov.

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 3.6.2020:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf

Ak máte otázky:

VOLAJTE: 0918 411 066, 0903 607 537
PÍŠTE: ckelan@ckelan.sk alebo priamo na stránke cez kontaktný formulár

Aktualizované 03.06.2020

Chcete byť informovaný ako prvý ?

Nechajte nám váš e-mail a my vás budeme informovať o našich aktivitách

CESTOVNÁ KANCELÁRIA A UMELECKÁ AGENTÚRA ELÁN s.r.o.
Lesná 15
044 14 Čaňa

Mobil: 0903 607 705, 0915 808 020
Email: ckelan@ckelan.sk

IČO: 36 213 837
Registrácia: Okresný súd KE1, Vložka č. 13230/V.

Copyright (c) ckelan 2022. All rights reserved.

CESTOVNÁ KANCELÁRIA A UMELECKÁ AGENTÚRA ELÁN s.r.o.
Lesná 15
044 14 Čaňa

Mobil: 0903 607 705, 0915 808 020
Email: ckelan@ckelan.sk

IČO: 36 213 837
Registrácia: Okresný súd KE1, Vložka č. 13230/V.

Copyright (c) ckelan 2022. All rights reserved.